Přístrojové vybavení

Pro zajištění příjemného, stabilního a zdravotně nezávadného prostředí je náše NIP vybaveno klimatizační jednotkou s bakteriální i virovou filtrací dodávaného vzduchu. V izolačním boxu pro pacienta s potencionálně rizikovými infekcemi je zajištěna cirkulace vzduchu oddělená od ostatního provozu s generováním stálého podtlaku jako prevence proti šíření infekčního aerosolu.

Vybavení oddělení přístrojovou technikou je dáno skladbou pacientů. Naši nemocní potřebují široké spektrum přístrojů. Jedná se především o speciální lůžka a matrace, dýchací přístroje, přístroje pro dávkování léčiv či infuzních roztoků, monitorovací techniku a v neposlední řadě i vybavení pro zabavení a denní zaměstnání některých nemocných.

Lůžka máme v různých úrovních výbavy s různou nosností a různými charakteristikami možností polohování nemocných. Nejnižší třídou našich lůžek jsou standardní lůžka s elektrickým pohonem polohování čela pod zády a pod dolními končetinami a polohovatelnou výškou lůžka. Nejvyšší třídu představuje lůžko Multicare s elektricky řízeným polohováním výšky a polohováním čela pod trupem či zády a navíc i bočními náklony včetně monitoringu náklonu a integrované elektronické váhy. O použití jednotlivých druhů lůžek rozhoduje aktuální situace a potřeby pacientů na oddělení.

Ke zvyšování schopností uchovat těžce nemocné pacienty při životě je nutné stále zlepšovat nabídku nastavitelnosti a řiditelnosti dýchacích přístrojů. Kdysi dostatečné „železné plíce“ jsou v současné době již pouze historickou záležitostí. Proto pro péči o nemocné odkázané na dlouhodobou umělou plicní ventilaci používáme servoventilátory posledních dvou generací, které nabízejí rozsáhlé spektrum různých ventilačních režimů (tedy programů, které určují, jakým způsobem nemocnému pomáhají s dýcháním). Indikaci pro použití daného přístroje určuje aktuální stav nemocného. Při úspěšném odvyknutí od dopomoci ventilátoru využíváme tepelných nebulizací s napojením na tracheostomickou kanylu, nebo na obličejovou masku při dýchání bez zajištěných dýchacích cest.

Přístroje pro dávkování léčiv či infúzí jsou nezbytnou součástí vybavení našeho oddělení. Ačkoli máme snahu směrovat nemocných ke zlepšování jejich zdravotního stavu a snižování potřeby přístrojové techniky, mnohdy dojde ke zhoršení základního onemocnění nebo k přidruženým komplikacím. Naše pracoviště musí být neustále připraveno poskytovat péči nejvyššího standardu, tedy i péči resuscitační. Máme proto k dispozici jak lineární dávkovače, tak i infuzní pumpy různých typů.

Mnozí pacienti, kteří přichází z intenzivních a resuscitačních lůžek, nejsou schopni přijímat stravu ústy. Výživa je nejvýznamnější součástí léčby nemocných po vyčerpání jejich fyzických i psychických rezerv. Proto je jedním z pilířů naší péče a mnozí pacienti jsou živeni firemně vyráběnou nutričně definovanou enterální stravou pomocí žaludeční sondy skrze stěnu břišní – tzv. PEGem. Pro dávkování této výživy v průběhu dne využíváme mimo jiné i pumpy pro tuto nutričně definovanou enterální výživu.

Spektrum naší monitorovací techniky vyplývá z potřeb nemocných i požadavků zdravotních pojišťoven. Standardem je monitorování základních životních funkcí na pacientském a centrálním monitoru. Pacientské monitory umožňují sledování nemocného i během transportu na vyšetření či ošetření, ačkoli maximum výkonů je prováděno u lůžka nemocného na našem oddělení. Dle potřeby jsme schopni kontinuálně monitorovat složení dýchacích plynů.

Pro vlastní zábavu a někdy i denní zaměstnání pacientů používáme přístroje a komunikační techniku, kterou povětšinou nemocnému zajistí rodinní příslušníci. Po celém oddělení je zajištěn rozvod televizního signálu a bezdrátové připojení na internet, což někteří pacienti rádi a často využívají.

Celkově můžeme přístrojové vybavení pracoviště hodnotit ve srovnání s obdobnými pracovišti jako vysoce nadstandardní , podobné obecně známým anesteziologicko-resuscitačním oddělením (ARO). Pro dokreslení a laickou představu znamená pořízení 1 lůžka včetně potřebného přístrojového vybavení částku cca 1200 000,- až 2 000 000,- Kč (určujícím faktorem je v tomto směru zejména typ dýchacího přístroje - ventilátoru a resuscitačního lůžka).